Como terceiro nivel de concreción atoparíamos a programación de aula. Neste espazo compartiremos con vós TAREFAS INTEGRADAS para os niveis de primaria e de secundaria. Deseñaremos propostas didácticas competenciais axustadas aos novos modelos pedagóxicos vixentes.

 

TAREFAS 1º EP

Temporalmente non dispoñibles.

TAREFAS 2º EP

Temporalmente non dispoñibles.

TAREFAS 3º EP

Temporalmente non dispoñibles.

TAREFAS 5º EP

Temporalmente non dispoñibles.