Como terceiro nivel de concreción atoparíamos a programación de aula. Neste espazo compartiremos con vós TAREFAS INTEGRADAS para os niveis de primaria e de secundaria. Deseñaremos propostas didácticas competenciais axustadas aos novos modelos pedagóxicos vixentes.

 

TAREFAS 2º EP

Temporalmente non dispoñibles.

TAREFAS 3º EP

Temporalmente non dispoñibles.