Adaptación curricular significativa

A elaboración dunha Adaptación Curricular non é tarefa sinxela tendo en conta os interrogantes que nos deixa a distancia cronolóxica entre normativa vixente sobre ACS (Orde do 6 de outubro de 1995) e o novo modelo educativo en canto ó currículo (Decreto 105/2014, do 4 de setembro) e á atención á diversidade (Decreto 229/2011 do 7 de decembro)

Por iso, estivemos traballando nun modelo de Adaptación Curricular que responda a estas realidades, así como nun continuo de estándares segundo o Decreto 105/2014 que nos pode facilitar a tarefa de buscar relación nos elementos curriculares dos diferentes niveis para levar a cabo a adaptación destes para o noso alumnado con neae.

Descárgate a nosa proposta. PROPOSTA DE ACS IlusionaT (pdf, 0.90 Mb)

Relación de estandares

ACS