Exemplo de adaptación de probas de avaliación


Asperger

TEA

Discapacidade
intelectual

DISCAPACIDADE INTELECTUAL


Dislexia

DISLEXIA

Parálise
cerebral

PARALISE


TDAH

TDAH