Exemplos de rúbricas de avaliación

O equipo ilusionado temos claro que o desenvolvemento curricular competencial e, sobre todo, a avaliación, resultan un proceso complexo e moitas veces complicado de levar á aula. É por iso que intentamos ofrecervos pequenas ferramentas que vos axuden no día a día. Ademais das probas escritas tradicionais adaptadas que podedes atopar na adaptación de probas de avaliación, queremos compartir con vós sinxelas rúbricas que avalían estándares que consideramos importantes e transversais ao longo da etapa de EP.

  • BUSCA, SELECCIONA, ORGANIZA INFORMACIÓN.pdf(pdf, 100 Kb) [Galego]
  • EMPREGA RECURSOS LINGÜÍSTICOS E NON LINGÜÍSTICOS.pdf (pdf, 84 Kb) [Galego]
  • ESCRITURA DE TEXTOS.pdf(pdf, 79 Kb) [Galego]
  • PARTICIPA E COOPERA.pdf(pdf, 83 Kb) [Galego]
  • REALIZA UN PROXECTO.pdf (pdf, 81 Kb) [Galego]
  • RESOLVE PROBLEMAS.pdf(pdf, 104 Kb) [Galego]
  • TRANSMITE INFORMACIÓN DE FORMA ORAL.pdf(pdf, 82 Kb) [Galego]

Exemplo de adaptación de probas de avaliación


Asperger

TEA

Discapacidade
intelectual

DISCAPACIDADE INTELECTUAL


Dislexia

DISLEXIA

Parálise
cerebral

PARALISE


TDAH

TDAH